Hai ไฮ้ เฟอร์นิเจอร์ใช้แล้ว เฟอร์นิเจอร์มือสอง เฟอร์นิเจอร์เก่า เฟอร์นิเจอร์ใหม่ | LINE pichetx 084-084-1211, 02-899-8023, 02-416-4448 | haifurshop@gmail.com | หยุดอาทิตย์ | 8.00-17.30 น.

ไฮ้เฟอร์นิเจอร์ใช้แล้ว สาขาพระราม 2 โทร. 084-084-1211, 02-416-4448, 02-899-8023
LIN
E: piche
t
x
  
 
e
m
a
i
l : 
haifurshop@
gmail.com

เฟอร์นิเจอร์ใช้แล้วและของใหม่ล้างสต๊อก เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน เฟอร์นิเจอร์ใช้ในบ้าน ราคาถูก

*สินค้าที่ขายแล้วจะมีคำว่า SOLD กรอบสีฟ้าอยู่ข้างๆครับ*

~~~ ราคาสินค้ามีการเปลี่ยนแปลงตามสภาวะตลาดวันต่อวัน สามารถสอบถามและต่อรองราคาได้ที่ร้านค้าครับ ~~~